Rioleringsstudies

Door de jarenlange ervaring die wij hebben opgedaan zowel bij de rioleringsadviezen als -keuringen, en bij de landmeting kregen we meer en meer vragen rond complexere rioleringsstudies op privé domein. Ondertussen hebben we een portfolio van klanten uitgebouwd waarvoor we deze rioleringsstudies uitvoeren. Het gaat hierbij vaak om grote industriële complexen, bedrijventerreinen, ziekenhuizen, rustoorden, wooncomplexen enz.

De regelgeving, randvoorwaarden en parameters waarbinnen gewerkt moet worden zijn veel strikter geworden. Bureau Notermans kan een klant zowel helpen bij het voorstellen en uitwerken van concrete oplossingen als begeleiden in de administratieve en wettelijke bepalingen.

Wij gaan ook op zoek samen met het bouwteam naar de meest optimale en best passende situatie voor elk project. Wij berekenen welk hergebruik interessant is, hoe de infiltratie en buffering best gebeurt, tekenen en berekenen de leiding tracés en zoeken de perfecte balans tussen economie, ecologie en wetgeving.