Conditiestaatmetingen

Onderhoud, herstelling en vervanging zijn zware kostenposten voor vastgoedeigenaars. Deze kosten zijn vaak hoogdringend en onvoorzien en hebben soms indirecte gevolgen naar gezondheid, veiligheid en arbeidsefficiëntie. Daarom is het interessant om de technische toestand van een onroerend goed te kennen en te weten wat de kosten zijn die op termijn moeten worden gebudgetteerd om een maximaal gebruiksgenot te hebben tegen een minimale kost.

Een professioneel uitgevoerde conditiestaatmeting biedt hier de oplossing. Conditiestaatmeting is nog maar recent ingevoerd in België, maar zal ongetwijfeld op korte termijn veel aan belang winnen. Sinds kort wordt de methodiek in Vlaanderen gestandaardiseerd volgens de norm NEN 2767, een kwalitatieve norm die reeds toegepast wordt binnen de Vlaamse Overheid.

Optioneel aan de Conditiestaatmeting kan ervoor gekozen worden om de onderhouds- en reparatiekosten op korte en lange termijn in kaart te brengen. Dit gebeurt in een MeerJarenOnderhoudsplan. Zo kan op een correcte wijze een lange termijn budget worden opgemaakt.

Op 1 januari 2018 werden door CeDuBo-VLISOG de eerste erkenningen uitgereikt, o.a. aan Bureau Notermans.

Ook voor de particuliere kandidaat koper is deze methodiek een meerwaarde. Je krijgt een duidelijk beeld over de kwaliteit van je toekomstig droomhuis. Wij screenen het volledige pand en zorgen er voor dat die droom geen nachtmerrie wordt.