Energie en Duurzaamheid

Energiezuinig bouwen en duurzaamheid nemen een steeds belangrijkere plaats in in de bouwsector. Via de EPB-normen moeten sedert 2006 gebouwen voldoen aan strenge eisen op het vlak van isolatie, energieverbruik, ventiliatie, enz… Via onze partners kunnen wij u helpen bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen betreffende energie en duurzaamheid. Ook in het kader van de ConditieStaatMeting kunnen helpen bij het opzetten van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP).