Afkoppelingen

Sinds 8 november 2004 is het in Vlaanderen verplicht om het afvalwater gescheiden aan te bieden aan de openbare riolering. Dit is zowel het geval bij nieuwbouw als bij de aanleg van een nieuwe riolering op openbaar domein. Het werd voor gemeentebesturen en rioolbeheerders al snel duidelijk dat dit voor vele particulieren geen eenvoudige taak is. Daarom werden dan ook afkoppelingsdeskundigen hiervoor ingeschakeld.

Bureau Notermans stond mee aan de wieg van de afkoppelingsdeskundigen. Nog vooraleer er sprake was van een officiële erkenning van het beroep of de opleidingen tot afkoppelingsdeskundige werd Bureau Notermans reeds ingeschakeld voor het allereerste Vlaamse ontkoppelingsproject. Wij ontwikkelden zelf de vereiste procedures en documenten.

Vandaag, bijna 15 jaren later, is dit systeem uitgegroeid tot de algemeen aanvaarde standaard. Met een tiental medewerkers en zo’n 5.000 adressen per jaar zijn we ondertussen uitgegroeid tot de top in Vlaanderen.