Waardebepaling

De waardebepaling van onroerende goederen behoort reeds sedert de oprichting van Bureau Notermans tot één van de speerpunten van de onderneming. Van gronden en woningen tot zeer specifieke onroerende goederen onderzoeken wij de marktwaarde en bepalen deze. Deze schattingen kunnen gebruikt worden voor diverse doeleinden zoals verkoop, deling, scheiding, schenking, successierechten, inbreng in vennootschappen,…