Plaatsbeschrijving

Bij het uitvoeren van werken, zowel in het geval van nieuwbouw of renovatie is het belangrijk een plaatsbeschrijving te laten opmaken. Op die manier zal de eigenaar van een aanpalend goed u niet verantwoordelijk kunnen stellen voor reeds bestaande schade aan zijn/haar gebouw of goed. Voor de aanvang van de werken wordt door ons een gedetailleerde beschrijving opgemaakt van de bestaande toestand met de bestaande gebreken door middel van een beschrijving en bijbehorende foto’s.