Landmeten

De landmeter is de eerste schakel bij vastgoedprojecten of stedenbouwkundige werken. Onze beëdigde landmeters voeren alle topografische opmetingen uit. Wij onderzoeken de haalbaarheid van projectzones en nemen de volledige verkavelingsprocedure voor onze rekening.