Brandveiligheid

De veiligheid van gebouwen en daarbij behorend de veiligheid voor de bewoners heeft steeds topprioriteit. Als gebouwbeheerder wil me een brandgevaarlijke situatie te allen tijde voorkomen. Wij helpen u de staat van brandveiligheid van u vastgoed duidelijk te omschrijven. Het uitvoeren van een inspectie brandveiligheid of een brandscan behoren dan ook tot het building management dat wij aanbieden. Samen met gespecialiseerde partners geven wij u een inzicht in de actuele staat van de brandveiligheid van uw gebouwen, ondersteuning bij naleving van de wettelijke eisen en een overzicht van de gebreken met betrekking tot brandveiligheid. Uiteraard met bijkomende adviezen met betrekking tot de maatregelen ter verbetering van de gebreken.