Asbestinspectie

Ook asbestinspectie maakt deel uit van het goed beheer van gebouwen. Dit kan gaan van een visuele inspectie tot het opstellen van een asbestinventaris. Bij een visuele asbestinspectie wordt getracht de asbestverdachte toepassingen te identificeren. Bij eventuele twijfel kan er ook worden over gegaan tot staalname en aansluitende staalanalyse.

Bij de opmaak van een asbestinventaris wordt overgegaan tot het onderzoeken van de panden met het oog op aanwezigheid van asbest of asbesthoudende toepassingen.